GREIČIŲ REGULIATORIAI

Transformatorinis reguliatorius SIGA 3,0 skirtas pakeisti variklio greitį, keičiant įtampą. Reguliatorius turi apsaugos funkciją nuo variklio ir transformatoriaus perkaitimo. Reguliatoriaus laipsniai turi nuolatinę įtampą ir persijungia rotaciniu jungikliu. Prie vieno reguliatoriaus gali būti prijungti keli varikliai, jeigu bendra srovė neviršija didžiausios reguliatoriaus srovės (3A).Prietaisas negali būyi naudojamas asmenims (tame tarpe ir vaikus) su fizine jutimo arba protine negalia, arba jei jie neturi tam tikrų įgūdžių ir kompetencijos, nebent kai naudotis prietaisu išmoko ir yra atsakingų asmenų priežiūroje. Vaikai turi būti taip prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.

Techniniai duomenys

1. 5 laipsnių variklio greičio apsukų reguliatorius.
2. Maitinimo įtampa: 1x230V
3. Dažnis [Hz]: 50-60
4. Įtampa: 1 - 80V, 2 - 120V, 3 - 140V, 4 - 170V, 5 - 230V
5. Apsaugos klasė: IP 55
6. Max. aplinkos temperatūra 40 ° C.
7. Max. Temperatūros reguliavimas 70 ° C, apsauga nuo perkaitimo. Max. įmanoma transformatoriaus temperatūra T = 130 ° C - aplinkos temperatūra
8. Maksimali srovė: 3A

Transportas ir sandėliavimas

Visi reguliatoriai yra supakuojami gamintojo normaliai transportavimui. Iškrovimo ir pakrovimo metu naudokite
tinkamų aukščių keltuvus, siekiant išvengti produktų ir darbuotojų žalos. Nedėkite reguliatoriaus jungikliu žemyn, jis gali sugesti.
Iki galutinio sumontavimo gaminius sandėliuokite sausoje vietoje, turinčius ne daugiau kaip 70% (20 ° C), drėgmės, vidutinė temperatūra turėtų būti 5-40 ° C. Saugojimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens. Nelaikykite produktų ilgą laiką. Daugiau nei vienerius metus produktų laikyti nerekomenduojama.

MONTAVIMAS

A.Reguliatorius yra skirtas vertikaliam sieniniam montavimui. Montavimui ant sienos reikia padaryti angas bet kurioje galinėje korpuso dalyje.
2. Netvirtinkite reguliatoriaus sprogstamoje arba agresyvioje aplinkoje.
3.Reguliatorių galima naudoti tik tiems varikliams, kurie gali pakeisti greitį keičiant įtampą.
4. Reguliatoriai turi būti montuojami pastatų viduje.
Elektroninis prijungimas
1.Elektros prijungimą gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas, jis turi laikytis esamų tarptautinių ir nacionalinių standartų.
2. Maitinimo įtampa turi atitikti sąlygos parašytas ant reguliatoriaus lipduko.
3. Turi būti įrengtas automatinis jungiklis, su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpeliu.
4.Reguliatorius turi būti būtinai įžemintas.
5. Maitinimo laidai: 3x1, 5 m2